تعرفه ADSL
1397 تير 31 يکشنبه
ADSLتعرفه های

جدول تعرفه های جدید اینترنت پر سرعت شرکت مخابرات ایران

بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات


  • به مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده ،اضافه می شود .

نکات زیر را درباره‌ سرویس‌ها در نظر داشته باشید :

  • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می باشد .
  •  پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات ۱۲۸ کیلوبیت تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید از سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند .
  •  منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است .
  •    منظور از ترافیک داخلی هر ترافیک با میزبانی(سرور) در داخل کشور است. (سایتهاي داخل کشور) براي مثال دسترسی به سایت هاي حاوي ویدیو و فیلم شبیه آپارات، فیلیمو و .... و دسترسی به محتواي تمامی سرویس دهندگان IPTV و VOD
  •  منظور از ترافیک خارجی هر ترافیک با میزبانی(سرور)در خارج کشور است.  (سایتهاي خارج کشور) بعنوان مثال مصارف تلگرام، اینستاگرام، توئیتر، گوگل، یاهو و ... خارجی حساب می شوند .
  •    مخابرات سطح FUP  را   براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول تعرفه تدوین و به عنوان آستانه استفاده منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام نموده، بطوریکه با استفاده هر گیگ حجم از محتواهای داخل کشور ، یک گیگ از مقدار FUP کسر می گردد و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارجی معادل ۲ گیگ از مقدار FUP سرویس کاربران کسر خواهد شد .
  •   در سبد محصولات جدید در حالت پیش پرداخت و پس پرداخت، میزان حجم دانلود براي یک ماه بوده و به ماه بعد منتقل نمی شود و همچنین امکان استفاده از حجم ماه آینده نیز وجود ندارد