سرویس های دیتا
1397 تير 31 يکشنبه
 

سرویس‌های: Packet Base
سرويس دسترسی به اینترنت
شرکت مخابرات ایران با ایجاد یک شبکه گسترده
IP در سراسر کشور و فراهم نمودن دروازه های پرظرفیت بین الملل از طریق کابل های فیبر نوری در مسیرهای مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین نقاط IX (Internet Exchange Point )  دنیا ، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هرمیزان پهنای باند مورد تقاضا را دارا می باشد .
ارتباط سایت مشتری تا نزدیکترین مرکز مخابرات توسط مودم های
G.SHDSL و از طریق یك یا دو زوج سیم مسی برقرار و از آن طریق به شبکه IP  ملی کشور و نیز شبکه اینترنت جهانی می پیوندد .
در صورت نیاز به پهنای باند های بالاتر از 8 مگابیت این ارتباط از طریق کابل فیبر نوری برقرار می گردد.
سرویس دسترسی به شبکه اینترانت
نظر به ایجاد یک بستر وسیع
IP در سطح کشور با گستردگی در مراکز کلیه استان ها و همچنین قابلیت دسترسی کلیه شهرها به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی ( ATM,TDM ) , شرکت فن آوری اطلاعات سرویسی بنام ” اینترانت“ به متقاضیان ارائه می دهد که در این سرویس IP آدرس های Private در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده توسط شرکت مخابرات ایران تخصیص داده می شود .
با اتصال متقاضیان به این شبکه ( با پهنای باند های مورد نیاز) امکان دسترسی به کلیه نود های داخلی ( شامل آدرسهای معتبر اینترنتی داخل کشور و نیز آدرس های
Private متصل شده به این شبکه در سراسر کشور ) فراهم می گردد.
نمونه هایی ازکاربرد های سرویس اینترانت
  اتصال به بستر عمومی 
IP داخل کشور
  تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور,    مانند
Paper Less و بطور کلی سیستم های اتوماسیون اداری
  تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت داخل سازمانی و ارائه سرویس های داخلی 
E-MAIL ، Web ,FTP , Messaging و ... برای سازمانها و شرکتها
سرویس شبکه خصوصی مجازی VPN/MPLS L3   
سرویس
VPN مبتنی بر تکنولوژی MPLS امکان ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی در گستره شبکه IP/MPLS درمراکز 30 استان کشور را برای مشتریان فراهم می نماید.
با توجه به قابلیت ها و ویژگیهای نوین تکنولوژی مذکور، این سرویس جایگزین سرویس
PTMP برای ارتباطات بین استانی گردیده که در آینده با گسترش  شبکه IP/MPLS در کلیه شهرستانهای هر استان امکان جایگزینی سرویس PTMP با این سرویس در داخل استانها و ایجاد شبکه های مجازی لایه 3 در محدوده های داخل استانی ونیز شبکه های VPN لایه 2 فراهم میگردد.
ویژگی ها و قابلیت های سرویس VPN/MPLS
سهولت بکارگیری شبکه برای مشتریان :
با توجه به اینکه کلیه عملیات مسیریابی (
Routing ) در داخل شبکه سرویس دهنده صورت می گیرد ، مشتریان در سایت های خود از ساده ترین تجهیزات لایه 3 می توانند استفاده نمایند و نیازی به اعمال پروتکل های Dynamic Routing و نهایتاً پشتیبانی و مدیریت آنها و کنترل ترافیک توسط مشتری نمی باشد.
سهولت نگهداری شبکه مشتری در واقع عملاً نگهداری بخش عمده شبکه مشتری تا لایه سوم بر عهده شرکت مخابرات ایران می باشد .
  هزینه کمتر و استفاده بهینه از پهنای باند
  قابلیت ارتباط مستقیم کلیه نودها با یکدیگر(توپولوژی  
Full Mesh )
  امکان اعمال  
QOS مورد نیاز مشتری ( Quality of Service )
  با استفاده از این قابلیت میتوان ترافیک های مختلف مشترک از جمله
Video,Voice,Data را مطابق اولویت های تعیین شده از سوی مشترک بصورت تضمین شده و در مسیرهای مورد درخواست مشترک هدایت نمود. تامین REDUNDANCY شبکه مشتری 
نمونه هایی ازکاربرد های سرویس VPN/MPLS
  تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور, مانند 
Paper lessو بطور کلی سیستم های اتوماسیون اداری
  تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس های داخلی 
Email,web,FTP Messaging و ... برای سازمانها و شرکتها
  تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های
E-learning
  ایجاد شبکه
Voice over IPجهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمان ها با هزینه های پایین تر
  تامین بستر سیستم های ویدئو کنفرانسینگ
  ایجاد شبکه های مونیتورینگ ویدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه های واقع در شهرستان ها با دفاتر مرکزی مستقر در تهران یا سایر شهرستانها

شکل زیر نمونه‌ای از ارتباط VPN/MPLS با توپولوژی Full Mesh را نشان می‌دهد.

 

شکل زیر نمونه‌ای از ارتباط VPN/MPLS بین یک نقطة مرکزی (central) و چهار نقطة انتهایی (peer) را نشان می‌دهد .سرویس‌های: TDM Base
سرویس ارتباط نقطه به نقطه PTP - قابل ارائه در محدوده های داخل استانی
  سرویس نقطه به نقطه از جمله خدمات شرکت فن آوری اطلاعات می باشد و به متقاضیانی  که نیازبه پهنای باند اختصاصی (
Dedicated Bandwidth ) بین دو نقطه درهر استان داشته باشند واگذار میگردد.
  سرویس نقطه به نقطه در لایه یک ( ازبستر
TDM ) ودر برخی استانها در لایه 2 ( از بستر ATM ) بصورت کانال هایی با پهنای باند ثابت و مسیر ثابت از ابتدا تا انتهای نقاط مورد درخواست تعریف و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد . پهنای باند های قابل ارائه در این نوع سرویس حداقل K 64  و حداکثر M155  میباشد
سرویس ارتباط نقطه به چند نقطه PTMP - قابل ارائه در محدوده های داخل استانی

 سرویس نقطه به چند نقطه مشابه سرویس PTPمی باشد با این تفاوت که به دلیل تمرکز لینک های مورد درخواست مشتری در یک نقطه ، ارتباطات نقطه مبدا تا پهنای باند کمتر یا مساوی دو مگا بیت به صورت متمرکز بر روی یک لینک G.SHDSL تحویل سایت مرکزی مشترک می گردد. 
نمونه هایی ازکاربرد های سرویس PTP,PTMP  
  تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح استانها, مانند
Paper lessو بطور کلی سیستم های اتوماسیون اداری
  تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد زیر شبکه های داخل استانی برای سازمانها و شرکتها وفراهم نمودن امکان ارائه سرویس های داخلی 
Email,FTP,Email,Messaging و ...
  ایجاد شبکه
Voice Over IPجهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمانها با هزینه های پایین تر
تامین بستر سیستم های ویدئو کنفرانسینگ