نمایندگان فروش ADSL
1397 تير 31 يکشنبه
نمایندگان فروش - َADSL

دفاتر نمایندگی پشتیبانی اینترنت شرکت مخابرات استان کهگیلویه و ویر احمد با همکاری شرکت مایا رایانه
تلفن همراه تلفن ثابت دفتر نام و نام خانوادگی نماینده آدرس شهر ردیف

7433234408 آقای حسن زاده
خ پزشک /ساخنمان هرمزی طبقه 4 واحد 5 شرکت مرواریدبشار دنا
یاسوج 1
9395620021 7422225665 سجاد عزیزی خیابان بلادیان، 4 راه فرمانداری، روبه روی مخابرات شهید قندی، پاساژ شهرداری، طبقه پایین گچساران 2
9175203133 7443229752 آقای توانا             
خیابان سپاه، جنب کمیته­ ی امداد، ساختمان انجم­ روز دهدشت 3
9177418641 7433223545 رعنا رحیم ­نژاد فلکه­ی الله، دفتر پیشخوان دولت نیک اقبال سی سخت 4
9175158944 7443621209 مجتبی دولتخواه       خیابان مالک اشتر، روبه­روی بانک تجارت، کافی­نت آسمان چرام 5
9175173017 7442622000 حسینی                      روبه­روی مخابرات، پاساژ حاج ظفر. باشت 6
9175414104 7444822525 مجتبی حقانی­ خواه روبه­روی بانک کشاورزی، خدمات کامپیوتری دانشجو لیکک 7
9179424219 7444623273 فیض الله آبرود         خیابان امام خمینی، پایین­تر از بانک کشاورزی، آموزشگاه کامپیوتر حافظ. قلعه رئیسی 8
9171454965 7433272000 شرمت الله رفیعی­پور چیتاب، جنب مخابرات چیتاب 9