همراه
1397 تير 31 يکشنبه
 

 

نرخ يك دقيقه مكالمه شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس

شرح

تعداد پالس در يك دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال (با پالس 75/44 ريال)

از ساعت 8 صبح تا 21

10

447/5

از ساعت 21 تا 8 صبح

8

358

روزهاي جمعه و تعطيل رسمي

8

358

نرخ يك دقيقه مكالمه بين شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس از هر نقطه با ساير نقاط كشور .

زمان

تعداد پالس در يك دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال(با پالس 75/44 ريال)

از ساعت 8 صبح تا 21

17

760

از ساعت 21 تا 8 صبح

12

536

روزهاي جمعه و تعطيل رسمي

12

536

 

تعرفه جابجايي براي مشتركين تلفن همراه داخل كشور :

محل ثبت نامي مشترك، به عنوان مبدأ مخابراتي مشترك منظور و اگر مشترك از مبدأ خارج شده و به شهر ديگري برود، پس از هر بار تماس به ازاي هر دقيقه مكالمه، مبلغي معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه، علاوه بر تعرفه‌هاي معمول، براي وي محاسبه مي‌گردد .

      

خدمات قابل ارایه به مشترکین همراه دایمی واعتباری توسط شرکت ارتباطات سیار

نوع خدمت

هزینه خدمت

مدارک مورد نیاز

 

نقل انتقال

 

50000

شناسنامه موبایل-آخرین قبض پرداختی – حضور همزمان مالک وخریدار –فتوکپی شناسنامه خریدار وکارت ملی

تعویض سیم کارت مفقودی

50000

شناسنامه موبایل- آخرین قبض پرداختی – كارت شناسايي

تعویض سیم کارت سوخته

50000

شناسنامه موبایل- آخرین قبض پرداختی – كارت شناسايي

تغییر آدرس

15000

شناسنامه موبایل- آخرین قبض پرداختی – كارت شناسايي

اصلاح آدرس

رایگان

شناسنامه موبایل- آخرین قبض پرداختی – كارت شناسايي

وصل ابونمان

20000

آخرین قبض پرداختی–    کارت ملی

وصل شخصی

20000

 

آخرین قبض پرداختی –    کارت ملی

قطع و وصل مفقودی

20000

 

آخرین قبض پرداختی –    کارت ملی

صدور قبض المثنی

20000

 

آخرین قبض پرداختی –    کارت ملی

 

سرویس های ویژه

 

 

MMS

رایگان

 

اخرین قبض پرداختی –    کارت ملی

VMS

10000

FAX

10000

PATE

10000