منطقه حفاظت شده خائیز و سرخ
1397 تير 31 يکشنبه
منطقه حفاظت شده خائیز و سرخ

موقعیت و وسعت :

این منطقه واقع در حوزه استحفاظی شهرستان گچساران ، کهگیلویه و بهبهان در استان خوزستان قرار دارد . طول و عرض جغرافیایی آن به قرار زیر است :

19 24 30 – 54 43 30 عرض شمالی

30 38 50 – 19 36 50 طول شرقی

مساحت این منطقه 33385 هکتار و طی مصوبه شماره 163 مورخ 23/10/77 شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور تصویب و جهت حفاظت به این استان ابلاغ گردید.

ویژگیهای طبیعی :

منطقه ای است تپه ماهوری ، کوهستانی ، صخره ای با بارندگی سالانه حداقل 250 میلی متر و حداکثر 670 میلی متر و دارای حداقل ارتفاع 460 متر و حداکثر 1500 متر از سطح دریا. این منطقه در محدوده گرمسیری استان واقع است.

پوشش گیاهی منطقه شامل :

بلوط ( گونه غالب ) ، بنه ، کلخنگ ، بادام وحشی ، ارژن ، خوشک ، گون ، گیاهان دارویی و گونه هایی از خانواده گندمیان.

پوشش جانوری :

گونه های جانوری شامل کل و بز ، کفتار ، گرگ ، شغال ، روباه ، تشی ، کبک ، تیهو ، بحری ، دلیجه و خوک وحشی.

کوه سرخ منطقه حفاظت شده از جمعیت قابل توجه گونه های جانوری از جمله کبک و تیهو برخوردار می باشد.