منطقه حفاظت شده جنگلی دنای شرقی
1397 تير 31 يکشنبه
منطقه حفاظت شده جنگلی دنای شرقی
 

موقعیت و وسعت :

این منطقه در ظلع شمالی مرکز استان با وسعتی معادل 28202 هکتار قرار دارد و طی مصوبه شماره 208 مورخ 25/7/1380 شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور تصویب و جهت حفاظت به این استان ابلاغ گردید. طول و عرض جغرافیایی آن به قرار ذیل می باشد :

52 51 – 27 – 51 طول شرقی

53 30 – 38 30 عرض شمالی

ویژگی های طبیعی :

منطقه ای است کاملأ کوهستانی ، متشکل از ارتفاعات ، قلل مرتفع ، دیوارهای عظیم و دره های عمیق و چشمه های متعدد. دره های پر آب این منطقه در تأمین آب رودخانه های مهمی چون بشار نقش مهم و حائز اهمیتی را ایفا می کند. از آنجایی که این منطقه شبیه منطقه حفاظت شده دنا می باشد ، دارای همان مشخصات و خصوصیات منطقه حفاظت شده دنا از حیث فلور گیاهی ، فون جانوری ، ارزش ها و ... می باشد.

با توجه به حفاظت مستمر شبانه روزی محیط بانان ، گونه هایی چون خرس قهوه ای ، پلنگ ، و خوک وحشی نسبت به گذشته در این نقطه بیشتر شده است.